Tag: cạnh tranh

Cần chuẩn bị gì khi bắt đầu kinh doanh nhà thuốc?

Cần chuẩn bị khi bạn bắt đầu có ý định kinh doanh nhà thuốc? Kinh nghiệm nghề dược? Bằng cấp chuyên môn ngành dược? Chuẩn bị bao nhiêu tiền vốn? Áp lực cạnh tranh trong khu vực bạn kinh doanh quầy thuốc? Nhiều người cho rằng cứ có tiền là có thể mở nhà thuốc, có ...